Zit op een biomassaketel subsidie ?

! Grote verandering in subsidiemogelijkheden !

Sinds 1 januari 2016 is er een grote verandering in subsidie betreffende biomassa-ketels. De Nederlandseoverheid heeft besloten dat om de CO2-doelstellingen voor 2020 te kunnen halen, er duidelijk een grotere ambitie moet zijn tot toepassen van hernieuwbare energie met biomassa cv-ketels.

Ketels tot 500 kW:

Hierdoor is er nu op de Biomassaketels die voldoen aan hoge rendements en millieueisen zoals wij die in ons leveringsprogramma hebben een investeringssubsidie voor iedereen. De ISDE (InvesteringsSubsidieDuurzameEnergie). Dit is een bedrag van € 80 per kW met een minimum van € 3200,- per toestel. Dit geldt voor ketels tot 500 kW. Meer hierover kunt u lezen op RVO.NL

Voorbeelden:

Ketel 100 kW, subsidie 100 x € 80 = € 8.000,-

Ketel 300 kW, subsidie 300 x € 80 = € 24.000,-

Ketels vanaf 500 kW:

Voor ketels vanaf 500 kW is er een nog interessanter Subsidieregeling, de SDE+, dit is een subsidie per opgewekte kWh aan warmte en kan voor een 500 kW biomassa cv-ketel een subsidie betekenen van b.v.  € 18.000,- dat 12 jaar lang, jaarlijks wordt uitbetaald door rvo voor het toepassen van warmte middels biomassa. de subsidie bedraagt ca. € 18,- per MWh

Voorbeeld: 

Ketel 500 kW, subsidie maximaal 2000 vollast uren = 2000 x 0,5 MWh = 1000 MWh x € 18,- = € 18.000,- x 12 jaar = € 216.000,-

Voor zakelijke toepassingen, zijn er ook een tweetal andere regelingen van toepassing, dit betreft extra belastingvoordeel.

  1. EIA regeling, Energie Investerings Aftrek Dit is ca. 14% over het totaal de aanschaf en installatiekosten. De EIA kan niet gecombineerd worden met ISDE of SDE+, het is één van beide. De keuze is aan de ondernemer welke het beste past.
  2. KIA regeling, Klein Investeringsaftrek dit is een gestaffelde regeling tussen de 5% en 3% over het totaal.

Over de EIA en ISDE en SDE+ regeling is alles na te lezen op de site van rvo.nl. Bij het gebruik maken van een regeling dient tijdig een aanvraag ingediend te worden, anders kan aanspraak op deze regeling komen te vervallen !

Over de KIA regeling kan uw boekhouder of accountant u alles vertellen.

subsidie

besparing klein

BEZOEK ONZE
SHOWROOM MET EEN UITGEBREID
ASSORTIMENT
BIOMASSA KETELS
 
Subsidie

Besparingsberekening

Showroom Projecten
U bevindt zich hier: Start Informatie FAQs Zit op een biomassaketel subsidie ?

AITEC BV

Achterbergsestraatweg 128
3911 CX RHENEN
TEL: +31 317 621784
FAX: +31 317 621845
EMAIL: INFO@AITEC.NL