FAQs http://personal.aitec.nl Fri, 16 Nov 2018 20:42:49 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nl-nl Zit op een biomassaketel subsidie ? http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/38-zit-op-een-biomassaketel-subsidie http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/38-zit-op-een-biomassaketel-subsidie

! Grote verandering in subsidiemogelijkheden !

Sinds 1 januari 2016 is er een grote verandering in subsidie betreffende biomassa-ketels. De Nederlandseoverheid heeft besloten dat om de CO2-doelstellingen voor 2020 te kunnen halen, er duidelijk een grotere ambitie moet zijn tot toepassen van hernieuwbare energie met biomassa cv-ketels.

Ketels tot 500 kW:

Hierdoor is er nu op de Biomassaketels die voldoen aan hoge rendements en millieueisen zoals wij die in ons leveringsprogramma hebben een investeringssubsidie voor iedereen. De ISDE (InvesteringsSubsidieDuurzameEnergie). Dit is een bedrag van € 80 per kW met een minimum van € 3200,- per toestel. Dit geldt voor ketels tot 500 kW. Meer hierover kunt u lezen op RVO.NL

Voorbeelden:

Ketel 100 kW, subsidie 100 x € 80 = € 8.000,-

Ketel 300 kW, subsidie 300 x € 80 = € 24.000,-

Ketels vanaf 500 kW:

Voor ketels vanaf 500 kW is er een nog interessanter Subsidieregeling, de SDE+, dit is een subsidie per opgewekte kWh aan warmte en kan voor een 500 kW biomassa cv-ketel een subsidie betekenen van b.v.  € 18.000,- dat 12 jaar lang, jaarlijks wordt uitbetaald door rvo voor het toepassen van warmte middels biomassa. de subsidie bedraagt ca. € 18,- per MWh

Voorbeeld: 

Ketel 500 kW, subsidie maximaal 2000 vollast uren = 2000 x 0,5 MWh = 1000 MWh x € 18,- = € 18.000,- x 12 jaar = € 216.000,-

Voor zakelijke toepassingen, zijn er ook een tweetal andere regelingen van toepassing, dit betreft extra belastingvoordeel.

 1. EIA regeling, Energie Investerings Aftrek Dit is ca. 14% over het totaal de aanschaf en installatiekosten. De EIA kan niet gecombineerd worden met ISDE of SDE+, het is één van beide. De keuze is aan de ondernemer welke het beste past.
 2. KIA regeling, Klein Investeringsaftrek dit is een gestaffelde regeling tussen de 5% en 3% over het totaal.

Over de EIA en ISDE en SDE+ regeling is alles na te lezen op de site van rvo.nl. Bij het gebruik maken van een regeling dient tijdig een aanvraag ingediend te worden, anders kan aanspraak op deze regeling komen te vervallen !

Over de KIA regeling kan uw boekhouder of accountant u alles vertellen.

]]>
info@aitec.nl (Super User) FAQs Wed, 19 Nov 2014 00:00:00 +0000
Zijn er ook biomassa combiketels ? http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/36-zijn-er-ook-biomassa-combiketels http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/36-zijn-er-ook-biomassa-combiketels

Ja, er zijn biomassaketels met een tapwaterspiraal. een betere en meer comfortabeler methode is echter het aansluiten van een indirect (door verwarmingswater) gestookte boiler. Dit geeft een snellere opwarming en veel meer warmwater. Een boiler is ook uit te voeren met een elektrisch element zodat de ketel in de zomer niet alleen voor warmwater aan hoeft.

]]>
info@aitec.nl (Super User) FAQs Wed, 19 Nov 2014 00:00:00 +0000
Wat kan problemen opleveren bij het stoken ? http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/35-wat-kan-problemen-opleveren-bij-het-stoken http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/35-wat-kan-problemen-opleveren-bij-het-stoken

Bij het stoken van bijvoorbeeld graangewassen kan de as gaan sintelen. Dit komt omdat graan een lagere verbrandingstemperatuur heeft dan bijvoorbeeld hout. Door het bijstoken van een klein percentage hout of door bijvoorbeeld een gekoeld ketelrooster kan de vlamtemperatuur aangepast worden aan de brandstof. Hierdoor wordt sintelen voorkomen.

]]>
info@aitec.nl (Super User) FAQs Wed, 19 Nov 2014 00:00:00 +0000
Wat is het voordeel van Miscanthus http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/34-wat-is-het-voordeel-van-miscanthus http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/34-wat-is-het-voordeel-van-miscanthus

Het grote voordeel van het stoken met Miscanthus zijn:

 • Zelf telen, dus alle kosten in eigen hand.
 • Miscanthus wordt 1 keer in april geplant, en kan dan minimaal 15 - 20 jaar geoogst worden.
 • Er is zeer weinig verzorging nodig van het gewas, 1e en 2e jaar onkruidbestrijding, daarna niet meer.
 • Eenvoudig te oogsten met een ma├»shakselaar.
 • Bij oogsten in april vochtgehalte ca 15%, hoeft niet te drogen.
 • Energiewaarde erg goed.

Aandachtspunten:

 • Ketel moet over een draaiwerk in de bunker beschikken.
 • Miscanthus heeft een iets lagere verbrandingstemperatuur dan hout, dit vergt een elektronische regeling.
 • Miscanthus geeft iets meer as dan hout bij verbranding.
 • Er is een grotere opslag nodig dan bij hout.
]]>
info@aitec.nl (Super User) FAQs Wed, 19 Nov 2014 00:00:00 +0000
Wat is een minimum retourwaterbeveiliging ? http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/33-wat-is-een-minimum-retourwaterbeveiliging http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/33-wat-is-een-minimum-retourwaterbeveiliging

Een minimum retourwaterbeveiliging is een noodzakelijke voorziening bij toepassing van een biomassaketel. Hierdoor blijft de ketel altijd op temperatuur tijdens stoken en kan niet gaan condenseren. Tevens is het voor de uitstoot van de rookgassen betel als de ketel goed warm is.

]]>
info@aitec.nl (Super User) FAQs Wed, 19 Nov 2014 00:00:00 +0000
Wat is een lambda-sonde ? http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/32-wat-is-een-lambda-sonde http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/32-wat-is-een-lambda-sonde

Een lambdasonde is een opnemer die in de rookgas meet hoeveel zuurstof er in zit. hiermee kan bepaald worden of de verbranding optimaal is. Door het regelen van de luchthoeveelheid kan dit dan bijgestuurd worden.

]]>
info@aitec.nl (Super User) FAQs Wed, 19 Nov 2014 00:00:00 +0000
Wat betekend moduleren voor een biomassaketel ? http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/31-wat-betekend-moduleren-voor-een-biomassaketel http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/31-wat-betekend-moduleren-voor-een-biomassaketel

Het is belangrijk dat een biomassaketel kan moduleren. Hierdoor kan de ketel zich aanpassen aan de installatie en is minder brandstof nodig, en ook het stookgedrag beter. Er is hiervoor echter wel een elektronische regeling nodig. Al onze ketels hebben hiervoor een elektronische regeling.

]]>
info@aitec.nl (Super User) FAQs Wed, 19 Nov 2014 00:00:00 +0000
Waarom is biomassa stoken millieuvriendelijk ? http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/30-waarom-is-biomassa-stoken-millieuvriendelijk http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/30-waarom-is-biomassa-stoken-millieuvriendelijk

Het stoken van biomassa, met name restproducten als snoeiafval of speciaal geteelde biogrwassen zoals Miscanthus is millieuvriendelijk omdat het CO2 neutraal is. De bij de groei van de plant opgenomen CO2 wordt door verbranding wel weer in het millieu gebracht, maar wordt weer opgenomen door de planten. Dit is een cirkel in plaats van het produceren van extra CO2 door verbranden van gas, olie, benzine en kolen. De hierdoor vrijkomende CO2 komt extra in het millieu en draagt bij tot de opwarming van de aarde (broeikaseffect). Biomassa stoken is dus CO2 neutraal en ideaal voor de toekomst.

]]>
info@aitec.nl (Super User) FAQs Wed, 19 Nov 2014 00:00:00 +0000
Kan er ook gewoon hout gestookt worden ? http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/29-kan-er-ook-gewoon-hout-gestookt-worden http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/29-kan-er-ook-gewoon-hout-gestookt-worden

Dit is afhankelijk van het model ketel. De universele ketels en de pelletketels van Tatano kunnen door de grote deur en de regeling eenvoudig worden bijgestookt met hout.

]]>
info@aitec.nl (Super User) FAQs Wed, 19 Nov 2014 00:00:00 +0000
Kan er ook een alarm komen als de ketel uitvalt ? http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/28-kan-er-ook-een-alarm-komen-als-de-ketel-uitvalt http://personal.aitec.nl/brandstofopslag/faqs/item/28-kan-er-ook-een-alarm-komen-als-de-ketel-uitvalt

Ja. de ketels zijn uitgerust met een electronische regeling waarop een alarmcontact zit dat eventueel aangesloten kan op een telefoonkiezer voor een alarm naar bijvoorbeeld een gsm. Ook een bel of hoor kan natuurlijk.

]]>
info@aitec.nl (Super User) FAQs Wed, 19 Nov 2014 00:00:00 +0000